Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายเด็กเซียน (Deksean camp) ครั้งที่ 5
13 ธ.ค. 62
1K views
Favorite
Shares
0
Feb
09
Event Date
09 - 12 ก.พ. 61
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
80 คน
Image
People
16 พ.ย. 60 - 25 ธ.ค. 60
30
Image
Register
400 บาท
Image
Expense

เชิญชวนน้อง ๆ ม.ปลาย สายวิทย์-คณิต และสาย ปวช. ร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ จัดหนัก!! จัดเต็ม!! ทั้งความรู้และกิจกรรมต่าง ๆ จากพี่ ๆ อยากลองลงช็อปดูหรือเปล่า? วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์เขาเรียนกันยังไงนะ? ค่ายของเรามีการลงปฏิบัติจริง น้อง ๆ จะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงซึ่งหาที่ไหนไม่ได้ และได้พบกับมิตรภาพดีๆ ระหว่างเพื่อนและรุ่นพี่จากค่ายนี้แน่นอน! 

วันจัดกิจกรรม
• 09 - 12 ก.พ. 2561
• ค้างคืน
จำนวนรับ
80 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
• กำลังศึกษาระดับปวช. หรือ ปวส.
ค่าใช้จ่าย
400 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

16 พ.ย. 60 - 25 ธ.ค. 60
15 ม.ค. 61

09 - 12 ก.พ. 61
สถานที่จัดกิจกรรม
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและเมคคาทรอนิกส์ อาคารวิศววัฒนะ(ตึกแดง) ชั้น 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จัดโดย
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Related Content