Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่าย All About Russian Studies ปี 10
14 พ.ย. 62
811 views
Favorite
Shares
0
Jan
20
Event Date
20 ม.ค. 61
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
80 คน
Image
People
16 พ.ย. 60 - 20 ธ.ค. 60
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญน้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจจะศึกษาต่อในโครงการรัสเซียศึกษากิจกรรมภายในงาน น้อง ๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงการรัสเซียศึกษา ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประเทศรัสเซียและเครือรัฐเอกราช รวมถึงการเตรียมตัวเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของโครงการรัสเซียศึกษาโดยให้น้อง ๆ ได้ทดลองทำข้อสอบจริง‼️ อีกทั้งยีงมีการแชร์ประสบการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และกิจกรรมเพิ่มความสนุกอีกมากมาย‼️ ภายในค่าย พี่ ๆ ขอนำเสนอน้อง ๆ ทุกคนที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมของค่ายในธีม "Яussian Gypsy" ภายในค่ายปีนี้มีความเป็นพิเศษเป็นอย่างมาก เนื่องจากค่าย All About Russian Studies ของเราเดินทางมาสู่ปีที่ 10 แล้ว‼️ ความสนุกและความตื่นเต้นของค่าย All About Russian Studies รอน้อง ๆ อยู่นะเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่าย All About Russian Studies ปีที่ 10

วันจัดกิจกรรม
20 ม.ค. 2561
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
80 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

16 พ.ย. 60 - 20 ธ.ค. 60
08 ม.ค. 61

20 ม.ค. 61
สถานที่จัดกิจกรรม
อาคารบรรยายรวม 1 (บร.1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
จัดโดย
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Related Content