Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
I-Bot Camp ครั้งที่ 10
14 ธ.ค. 62
665 views
Favorite
Shares
0
Dec
13
Event Date
13 - 17 ธ.ค. 60
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
60 คน
Image
People
31 ต.ค. 60 - 30 พ.ย. 60
30
Image
Register
600 บาท
Image
Expense

รับสมัครน้อง ๆ มัธยมศึกษาตอนปลายและน้อง ๆ สายปวช. ที่สนใจด้านการเขียนโปรแกรมสำหรับควบคุมหุ่นยนต์ และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหุ่นยนต์ มาร่วมหาประสบการณ์และพบกับความสนุกไปกับเราในค่าย I-Bot Camp ครั้งที่ 10 ตอน NEW HOPE 

วันจัดกิจกรรม
• 13 - 17 ธ.ค. 2560
• ค้างคืน
จำนวนรับ
60 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
• กำลังศึกษาระดับปวช. หรือ ปวส.
ค่าใช้จ่าย
600 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

31 ต.ค. 60 - 30 พ.ย. 60
06 ธ.ค. 60

13 - 17 ธ.ค. 60
สถานที่จัดกิจกรรม
อาคารเรียนรวม 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จัดโดย
ชุมชุมโรบอท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Related Content