Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ 2017
21 พ.ย. 62
628 views
Favorite
Shares
0
Nov
24
Event Date
24 - 26 พ.ย. 60
มหาวิทยาลัยมหิดล
ไม่ระบุ
Image
People
18 ก.ย. 60 - 28 ต.ค. 60
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

ขอเชิญน้อง ๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.3-ม.6 มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของค่ายที่ยิ่งใหญ่แห่งวิศวกรรมไฟฟ้า มหิดล Electronics Youth Camp 2017 ค่ายที่น้อง ๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ วิศวกรรมไฟฟ้าและไฟฟ้าสื่อสารว่าเป็นอย่างไร เรียนอะไรบ้าง เป็นการแนะแนวทางการเรียนเบื้องต้น รวมทั้งจะได้เข้าฝึกปฏิบัติการจริงอีกด้วย 

นอกจากนี้ค่ายนี้ยังไม่ได้เพียงแค่ให้ความรู้น้อง ๆ ยังมีทั้งความสนุกจากกิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมต่าง ๆ มิตรภาพดี ๆ จากพี่และเพื่อนค่ายของน้อง ๆ อีกมากมายด้วย

วันจัดกิจกรรม
• 24 - 26 พ.ย. 2560
• ค้างคืน
จำนวนรับ
ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
(ยังไม่ระบุ)
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

18 ก.ย. 60 - 28 ต.ค. 60
03 พ.ย. 60

24 - 26 พ.ย. 60
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดโดย
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Related Content