Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
EARTH SCIENCES CAMP 10 th
19 พ.ย. 62
782 views
Favorite
Shares
0
Dec
22
Event Date
22 - 24 ธ.ค. 60
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 คน
Image
People
08 ก.ย. 60 - 05 พ.ย. 60
30
Image
Register
500 บาท
Image
Expense

ค่ายแนะแนวน้องสู่ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
ขอเชิญชวนน้อง ๆชั้นมัธยมปลายสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ทั่วประเทศ มาร่วมค้นหาสมบัติอันล้ำค่า(one piece) ไปด้วยกันวิทยาศาสตร์พื้นพิภพเขาเรืยนอะไรกันนะ?? ทำงานเกี่ยวกับด้านไหนได้บ้าง?? มาค้นหาคำตอบทั้งหมดไปด้วยกันเถอะ!!!

วันจัดกิจกรรม
• 22 - 24 ธ.ค. 2560
• ค้างคืน
จำนวนรับ
50 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
500 บาท
(จ่ายหลังจากผ่านการคัดเลือก)
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

08 ก.ย. 60 - 05 พ.ย. 60
22 พ.ย. 60

22 - 24 ธ.ค. 60
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน และโรงเรียนคีรีวัฒนาอา เภอสีคิว้ จังหวัดนครราชสีมา
จัดโดย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Related Content