Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Rx KKU Open house : Pharm house
12 พ.ย. 62
769 views
Favorite
Shares
0
Oct
07
Event Date
07 ต.ค. 60
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไม่ระบุ
Image
People
12 พ.ย. 62
30
Image
Register
120 บาท
Image
Expense

เตรียมพบกับการทำปฏิบัติการเต็มรูปแบบ,แนะแนวการศึกษา,ประวัติศาตร์กว่าจะเป็นยา, การ Talk Show ในหัวข้อ"เภสัชกรทำอะไรได้บ้าง"และ"ชีวิตของนักศึกษาเภสัช" และกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย

พบกันวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 ที่คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 8.00-17.00 น.

วันจัดกิจกรรม
07 ต.ค. 2560
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
120 บาท
กำหนดการ
• วันจัดกิจกรรม


07 ต.ค. 60
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จัดโดย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Related Content