Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายเยาวชนเศรษฐศาสตร์กับสังคม ครั้งที่ 14
16 พ.ย. 62
595 views
Favorite
Shares
0
Oct
19
Event Date
19 - 22 ต.ค. 60
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
100 คน
Image
People
05 ส.ค. 60 - 05 ก.ย. 60
30
Image
Register
300 บาท
Image
Expense

วัตถุประสงค์
1.เพื่อแนะนำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการเรียนการสอนในคณะเศรษฐศาสตร์
2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรู้ความเข้าใจในแขนงวิชาเศรษฐศาสตร์มากยิ่งขึ้น
3.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้พัฒนาความคิดและจิตสำนึกในการทำประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวม

วันจัดกิจกรรม
• 19 - 22 ต.ค. 2560
• ค้างคืน
จำนวนรับ
100 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
• กำลังศึกษาระดับปวช. หรือ ปวส.
ค่าใช้จ่าย
300 บาท
(จ่ายตอนผ่านการคัดเลือก)
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม

05 ส.ค. 60 - 05 ก.ย. 60
19 - 22 ต.ค. 60
สถานที่จัดกิจกรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
จัดโดย
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Related Content