Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่าย SakuraCamp11
13 พ.ย. 62
708 views
Favorite
Shares
0
Oct
19
Event Date
19 - 20 ต.ค. 60
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ไม่ระบุ
Image
People
04 ส.ค. 60 - 29 ก.ย. 60
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

ค่ายเพาะกล้าซากุระไทยสู่ TNI ครั้งที่ 11 เป็นค่ายที่จะพาน้อง ๆ ไปสู่โลกแห่งวัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่นที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวเป็นค่ายที่แนะแนวทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นคณะและสาขาต่าง ๆ ในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น อีกทั้งยังมีกิจกรรมสันทนาการให้น้อง ๆ ได้ร่วมสนุกไปกับเพื่อน ๆ พร้อมสอดแทรกความรู้และจะได้สัมผัสความอบอุ่นของรุ่นพี่ที่มีให้แก่น้องๆ ตลอดทั้งค่ายอีกด้วย 

ค่ายมี 2รอบ
รอบที่1 : 19 ตุลาคม 2560
รอบที่2 : 20ตุลาคม 2560
ค่าย [เช้า - เย็น]
*ไม่ค้างคืน!!! 
*ค่ายนี้ฟรีตลอดค่าย*

วันจัดกิจกรรม
• 19 - 20 ต.ค. 2560
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
• กำลังศึกษาระดับปวช. หรือ ปวส.
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

04 ส.ค. 60 - 29 ก.ย. 60
05 ต.ค. 60

19 - 20 ต.ค. 60
สถานที่จัดกิจกรรม
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
จัดโดย
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Related Content