Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายตะกายฝันสู่วันเป็นแพทย์ทหารครั้งที่ 5
13 พ.ย. 62
2K views
Favorite
Shares
0
Nov
04
Event Date
04 - 05 พ.ย. 60
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
150 คน
Image
People
23 ก.ค. 60 - 23 ส.ค. 60
30
Image
Register
600 บาท
Image
Expense

อยากเป็นหมอ? อยากเป็นทหาร? แล้วหมอทหารล่ะเป็นไง?
เชิญชวนน้อง ๆ นักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4–6)สายวิทย์–คณิต
สนใจเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาแพทยศาสตร์ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มาร่วมเรียนรู้และ
เป็นส่วนหนึ่งของ "ค่ายตะกายฝันสู่วันเป็นแพทย์ทหารครั้งที่ 5"  

วันจัดกิจกรรม
• 04 - 05 พ.ย. 2560
• ค้างคืน
จำนวนรับ
150 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
600 บาท
(จ่ายตอนผ่านการคัดเลือก)
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

23 ก.ค. 60 - 23 ส.ค. 60
13 ก.ย. 60

04 - 05 พ.ย. 60
สถานที่จัดกิจกรรม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
จัดโดย
สโมสรนักเรียนแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
Related Content