Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาธุรกิจวิศวกรรม
18 พ.ย. 62
1K views
Favorite
Shares
0
Aug
05
Event Date
05 ส.ค. 60 - 16 ก.ย. 60
มหาวิทยาลัยศิลปากร
45 คน
Image
People
11 ก.ค. 60 - 06 ก.ย. 60
30
Image
Register
1500 บาท
Image
Expense

โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาธุรกิจวิศวกรรม เปิดรับสมัครน้อง ๆ ชั้น ม.6 หรือ ที่น้อง ๆ ที่จบชั้น ม.6 แล้ว เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75  มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรด้านวิชาการเกี่ยวกับสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาธุรกิจวิศวกรรม ลงมือปฏิบัติงานจริงตามห้องปฏิบัติการต่าง ๆ โดยมีพี่ๆและคณะอาจารย์คอยดูแลและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะทำให้น้อง ๆ ได้รู้จักคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาธุรกิจวิศวกรรมมากยิ่งขึ้น

รุ่นที่ 1 
เปิดรับสมัคร  : 11 ก.ค. - 2 ส.ค.  60
ประกาศรายชื่อ :  3 ส.ค. 60 
กำหนดการจัดโครงการ :  5 และ 19 ส.ค. 60 (ไม่ค้างคืน)

รุ่นที่ 2
เปิดรับสมัคร  : 4 - 23 ส.ค. 60
ประกาศรายชื่อ :  24 ส.ค. 60
กำหนดการจัดโครงการ :  26 ส.ค. และ 2 ก.ย. 60 (ไม่ค้างคืน)

รุ่นที่ 3
เปิดรับสมัคร  : 25 ส.ค  - 6 ก.ย. 60
ประกาศรายชื่อ :  7 ก.ย. 60 
กำหนดการจัดโครงการ : 9 และ 16 ก.ย. 60 (ไม่ค้างคืน)

(หากเต็มแล้วปิดรับสมัครเลย)

วันจัดกิจกรรม
• 05 ส.ค. 2560 - 16 ก.ย. 2560
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
45 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
1500 บาท
รุ่นละ 15 คน ( รวม 45คน ) (จ่ายตอนสมัคร)
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม

11 ก.ค. 60 - 06 ก.ย. 60
05 ส.ค. 60 - 16 ก.ย. 60
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
จัดโดย
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
Related Content