Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
[ขยายเวลารับสมัคร!!!] ค่ายอยากเป็นหมอฟันครั้งที่ 18
15 พ.ย. 62
1K views
Favorite
Shares
0
Dec
22
Event Date
22 - 24 ธ.ค. 60
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
140 คน
Image
People
29 ก.ค. 60 - 09 ก.ย. 60
30
Image
Register
500 บาท
Image
Expense

ค่ายอยากเป็นหมอฟันครั้งที่ 18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ค่ายที่จะแนะนำการศึกษาต่อด้านทันตแพทยศาสตร์สำหรับน้อง ๆ ม.ปลาย 
น้อง ๆ จะได้รู้จักวิธีการสอบเข้า การเรียนและบรรยากาศในคณะ จะได้เรียนรู้ว่ากว่าจะเป็นทันตแพทย์ต้องผ่านอะไรบ้าง ? ต้องเรียนหนักแค่ไหน ? ตัวเองจะเหมาะกับคณะนี้หรือเปล่า ? นอกจากนี้ ยังได้ทำแลป และลงมือตรวจฟันเองอีกด้วย

*ใบสมัครจะปล่อยให้น้อง ๆ ดาวน์โหลด ในวันที่ 29 ก.ค. เป็นต้นไป

วันจัดกิจกรรม
• 22 - 24 ธ.ค. 2560
• ค้างคืน
จำนวนรับ
140 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
500 บาท
(จ่ายเมื่อผ่านการคัดเลือก)
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

29 ก.ค. 60 - 09 ก.ย. 60
29 ก.ย. 60

22 - 24 ธ.ค. 60
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดโดย
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Related Content