Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
To Be Dent Camp ครั้งที่ 18
23 พ.ย. 62
1K views
Favorite
Shares
0
Oct
21
Event Date
21 - 23 ต.ค. 60
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
120 คน
Image
People
23 มิ.ย. 60 - 06 ส.ค. 60
30
Image
Register
800 บาท
Image
Expense


To Be Dent Camp 18th ค่ายอยากเป็นทันตแพทย์ ม.สงขลานครินทร์
วัตถุประสงค์ของค่าย : เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อ ในคณะทันตแพทยศาสตร์ ทราบถึงรูปแบบการเรียนการสอนในคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตลอดจนทราบถึงลักษณะการทำงานเบื้องต้นของทันตแพทย์

วันจัดกิจกรรม
• 21 - 23 ต.ค. 2560
• ค้างคืน
จำนวนรับ
120 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
800 บาท
จ่ายตอนผ่านการคัดเลือก
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

23 มิ.ย. 60 - 06 ส.ค. 60
27 ส.ค. 60

21 - 23 ต.ค. 60
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
จัดโดย
สโมสรนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
Related Content