Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Prebee 10 The ollivander
07 ธ.ค. 62
809 views
Favorite
Shares
0
Jul
06
Event Date
06 - 12 ก.ค. 60
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
200 คน
Image
People
12 พ.ค. 60 - 10 มิ.ย. 60
30
Image
Register
1500 บาท
Image
Expense

เชิญชวนน้อง ๆ มัธยมปลายที่มีความสนใจในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ใฝ่ฝันที่จะเข้ามาศึกษาต่อในคณะนี้สัมผัสกับการใช้ชีวิตและแนวทางในการเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์กันเถอะ ว่าสถาปัตยกรรมเรียนเกี่ยวกับอะไร?? มีสาขาไหนบ้าง?? จบไปแล้วทำงานอะไร?? 

ปล.ค่ายนีไม่ใช่ค่ายติวเพื่อเข้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. แต่เป็นค่ายที่แนะนำให้น้อง ๆ ได้รู้จักกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มากขึ้นเท่านั้นซึ่งประกาศนียบัตรที่ผู้เข้าค่ายทุกคนได้รับจากการเข้าค่ายไม่เกี่ยวข้องหรือมีผลต่อการสอบเข้าเรียนต่อในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แต่ประการใด

วันจัดกิจกรรม
• 06 - 12 ก.ค. 2560
• ค้างคืน
จำนวนรับ
200 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
• กำลังศึกษาระดับปวช. หรือ ปวส.
ค่าใช้จ่าย
1500 บาท
จ่ายตอนผ่านการคัดเลือก
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

12 พ.ค. 60 - 10 มิ.ย. 60
15 มิ.ย. 60

06 - 12 ก.ค. 60
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จัดโดย
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Related Content