Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายเคยูโลกจิตครั้งที่ 9
21 พ.ย. 62
902 views
Favorite
Shares
0
Jun
10
Event Date
10 - 11 มิ.ย. 60
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
60 คน
Image
People
01 พ.ค. 60 - 20 พ.ค. 60
30
Image
Register
300 บาท
Image
Expense

ค่ายเคยูโลกจิตครั้งที่ 9 "Nine You See Me" ขอเชิญชวนน้อง ๆ ชั้น ม. 4 ม. 5 ม. 6 ที่สนใจในด้านจิตวิทยามาทำความรู้จักกับภาควิชาจิตวิทยามากขึ้น โดยค่ายนี้จะแนะนำให้น้อง ๆ ได้รู้จักกับสาขาต่าง ๆ ของภาควิชาจิตวิทยา พร้อมทั้งกิจกรรมแนะแนวการเรียนและกิจกรรมสนุก ๆ อีกมากมาย

วันจัดกิจกรรม
• 10 - 11 มิ.ย. 2560
• ค้างคืน
จำนวนรับ
60 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
300 บาท
จ่ายตอนผ่านการคัดเลือก
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม

01 - 20 พ.ค. 60
10 - 11 มิ.ย. 60
สถานที่จัดกิจกรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
จัดโดย
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
Related Content