Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายแนะแนว IN'T on AT
22 พ.ย. 62
2K views
Favorite
Shares
0
Jul
08
Event Date
08 - 11 ก.ค. 60
มหาวิทยาลัยศิลปากร
150 คน
Image
People
25 เม.ย. 60 - 15 มิ.ย. 60
30
Image
Register
1990 บาท
Image
Expense

ค่ายแนะแนวเกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งภายในและการวาดเส้น สำหรับน้อง ๆ ช่วงอายุ 15-18 ปี จัดโดยพี่ ๆ ปี 2 ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์ สำหรับค่ายนี้ น้อง ๆ จะได้ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพ ว่าสามารถทำอะไรได้บ้างในอนาคต ได้รู้จักการออกแบบตกแต่ง ได้รู้จักการวาดเส้นแบบมัณฑนศิลป์ อีกทั้งยังได้ความสนุกสนาน บรรยกาศที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ได้เพื่อนใหม่ และที่สำคัญได้ของแจกเพียบใน 4 วันเต็ม ๆ

หลังจากผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรม น้อง ๆ จะได้ เสื้อค่าย ฟรี คนละ 1 ตัว / กระเป๋าผ้าใส่อุปกรณ์ คนละ 1 ใบ / กระดาษขนาด A1 สำหรับการเรียนในทุก ๆ วัน / ของว่าง และข้าวกลางวันตลอดการทำกิจกรรม

ติดต่อ
พี่พิม : 085 596 5811
พี่หม่อนไหม : 090 961 3189
พี่ต้น : 093 858 9691

วันจัดกิจกรรม
• 08 - 11 ก.ค. 2560
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
150 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
• กำลังศึกษาระดับปวช. หรือ ปวส.
ค่าใช้จ่าย
1990 บาท
จ่ายตอนผ่านการคัดเลือก
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

25 เม.ย. 60 - 15 มิ.ย. 60
07 มิ.ย. 60

08 - 11 ก.ค. 60
สถานที่จัดกิจกรรม
หอประชุมมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ
จัดโดย
นักศึกษาปี 2 ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปกร
Related Content