Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายสู่รั้วหมอยา ครั้งที่ 14
20 ส.ค. 62
857 views
Favorite
Shares
0
May
25
Event Date
25 - 27 พ.ค. 60
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
100 คน
Image
People
20 ก.พ. 60 - 04 เม.ย. 60
30
Image
Register
850 บาท
Image
Expense

เภสัชเรียนยังไง ? เรียนแล้วเครียดมั้ย ? จบไปทำอะไรได้บ้าง ?
ขอเชิญน้อง ๆ ชั้น ม. 3-5 เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายสู่รั้วหมอยา ครั้งที่ 14
ขึ้นเพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่
ของเภสัชกร และระบบหลักสูตรการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
อีกทั้งยังเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพเภสัชกรรมให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

วันจัดกิจกรรม
• 25 - 27 พ.ค. 2560
• ค้างคืน
จำนวนรับ
100 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
850 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

20 ก.พ. 60 - 04 เม.ย. 60
10 เม.ย. 60

25 - 27 พ.ค. 60
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จัดโดย
สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Related Content