Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายเยาวชนชีววิทยา ครั้งที่ 23 (Bio Camp 23rd)
15 พ.ย. 62
568 views
Favorite
Shares
0
May
31
Event Date
31 พ.ค. 60 - 06 มิ.ย. 60
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
60 คน
Image
People
01 ก.พ. 60 - 31 มี.ค. 60
30
Image
Register
350 บาท
Image
Expense

ขอเชิญชวนน้อง ๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความสนใจในชีววิทยา อยากทำการทดลองจริง เรียนรู้จากตัวอย่างจริง มาร่วมทำแลปกับเพื่อน ๆ และพี่ ๆ ในค่ายนี้!!!!!!!! น้อง ๆ จะได้เรียนรู้เนื้อหา เทคนิค เครื่องมือ และลงมือทำปฏิบัติการทางชีววิทยาด้วยตนเอง มีพี่ ๆ นักศึกษาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ รวมถึงดำเนินกิจกรรมภายในค่ายร่วมกัน
นอกจากจะได้ความรู้ใหม่ ๆ ทางชีววิทยาแล้ว น้อง ๆ จะยังได้รับประสบการณ์อื่น ๆ ทั้งความสนุกสนานเฮฮาจากกิจกรรมสันทนาการ และฝึกฝนเรียนรู้ที่จะใช้กระบวนการแก้ปัญหาไปกับกิจกรรมพิเศษ

วันจัดกิจกรรม
• 31 พ.ค. 2560 - 06 มิ.ย. 2560
• ค้างคืน
จำนวนรับ
60 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
350 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

01 ก.พ. 60 - 31 มี.ค. 60
25 เม.ย. 60

31 พ.ค. 60 - 06 มิ.ย. 60
สถานที่จัดกิจกรรม
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จัดโดย
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Related Content