Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Vet Camp #13 CMU ค่ายอยากเป็นหมอสัตว์ ครั้งที่ 13
07 ธ.ค. 62
530 views
Favorite
Shares
0
Mar
18
Event Date
18 - 19 มี.ค. 60
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
60 คน
Image
People
18 ม.ค. 60 - 28 ก.พ. 60
30
Image
Register
700 บาท
Image
Expense

ค่ายอยากเป็นหมอสัตว์ ครั้งที่ 13  เปิดรับสมัครน้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์
เข้ามาร่วมสนุกกับกิจกรรมดี ๆ ที่พี่ ๆ สโมรสรคณะสัตวแพทย์จัดขึ้น 
ในค่ายน้อง ๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัตวแพทย์มากยิ่งขึ้น 

ส่งเอกสารการสมัครมาที่ : ค่ายอยากเป็นหมอสัตว์ครั้งที่ 13 สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
หมู่ที่4 ตาบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 
พี่บูบี 082-4827784 
พี่ไอซ์091-0269309

วันจัดกิจกรรม
• 18 - 19 มี.ค. 2560
• ค้างคืน
จำนวนรับ
60 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
700 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

18 ม.ค. 60 - 28 ก.พ. 60
05 มี.ค. 60

18 - 19 มี.ค. 60
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงเชียงใหม่
จัดโดย
สโมรสรคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Related Content