Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายเพราะครู เพาะคน ครั้งที่ 7 ตอน 7 Wonders Teacher
17 พ.ย. 62
2K views
Favorite
Shares
0
Jun
07
Event Date
07 - 11 มิ.ย. 60
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
100 คน
Image
People
01 ก.พ. 60 - 11 มี.ค. 60
30
Image
Register
750 บาท
Image
Expense

เพราะความมหัศจรรย์ของครู
มีมากกว่าที่เห็นและเป็นอยู่
ถ้าน้อง ๆ อยากรู้.... ร่วมค้นหาคำตอบพร้อมกันได้ที่ 
"ค่ายเพราะครู เพาะคน ครั้งที่ 7 ตอน 7 Wonders Teacher" 

ส่งเอกสารการสมัครมาที่ ชมรมนิสิตครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตู้ ปณ.24 ปณ.ศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพ 10117
วงเล็บมุมซองว่า ใบสมัคร ค่าย “เพราะครู เพาะคน” ครั้งที่ 7

วันจัดกิจกรรม
• 07 - 11 มิ.ย. 2560
• ค้างคืน
จำนวนรับ
100 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4 - 6)
ค่าใช้จ่าย
750 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

01 ก.พ. 60 - 11 มี.ค. 60
21 มี.ค. 60

07 - 11 มิ.ย. 60
สถานที่จัดกิจกรรม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และ องครักษ์
จัดโดย
ชมรมนิสิตครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Related Content