Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่าย Food Gear #4
20 พ.ย. 62
539 views
Favorite
Shares
0
Jun
02
Event Date
02 - 04 มิ.ย. 60
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
100 คน
Image
People
01 ก.พ. 60 - 04 มี.ค. 60
30
Image
Register
450 บาท
Image
Expense

ค่าย  Food Gear #4  โดยภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเชิญชวนน้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมาร่วมสนุกไปกับกิจกรมมและการเรียนรู้เกี่ยวกับภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร ว่าเรียนเกี่ยวกับอะไร  จบไปทำงานสายไหนอะไรได้บ้าง เรียนวิศวะอาหารมีอะไรดี พร้อมกิจกรรมสันทนาการจากพี่ ๆ ที่เตรียมไว้เพื่อน้อง ๆ โดยเฉพาะ

ส่งเอกสารการสมัครมาที่ ค่าย "Food Gear ครั้งที่ 4"
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
1 หมู่ 6 ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 73140

วันจัดกิจกรรม
• 02 - 04 มิ.ย. 2560
• ค้างคืน
จำนวนรับ
100 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
450 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

01 ก.พ. 60 - 04 มี.ค. 60
04 เม.ย. 60

02 - 04 มิ.ย. 60
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
จัดโดย
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
Related Content