Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายเคมีรุ่นเยาว์ครั้งที่ 1 (1st Young Chem Camp)
18 พ.ย. 62
726 views
Favorite
Shares
0
May
21
Event Date
21 - 24 พ.ค. 60
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
80 คน
Image
People
23 ม.ค. 60 - 28 ก.พ. 60
30
Image
Register
1500 บาท
Image
Expense

ค่ายเคมีรุ่นเยาว์ครั้งที่ 1 (1st Young Chem Camp) เปิดรับสมัครน้อง ๆ ชั้น ม.ปลาย สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
มาค้นหาคำตอบ ค้นหาความสุข ความสนุก ประสบการณ์และมิตรภาพสุดประทับใจไปกับค่าย เคมีรุ่นเยาว์ครั้งที่ 1

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้ ความเช้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อการเรียนสาขาเคมีและคณะวิทยาศาสตร์ผ่านการทำกิจกรรมด้วยตนเอง
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงทักษะการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการเบื้องต้น
3. เพื่อให้นักเรียนมีข้อมูลในการเลือกการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การอยู่ในสังคม และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนจากต่างโรงเรียน และพี่ ๆ ในมหาวิทยาลัย

ส่งเอกสารการสมัคร มาที่ ชุมนุมเคมีสัมพันธ์สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตำบนคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112 ให้ระบุมุมซองว่า ใบสมัครค่ายเคมีรุ่นเยาว์ครั้งที่ 1 (1st Young Chem Camp)

สามารถสอบถามรายละเอียดได้จาก inbox หรือติดต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ค่าย : P'Bird 093-5787210

วันจัดกิจกรรม
• 21 - 24 พ.ค. 2560
• ค้างคืน
จำนวนรับ
80 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
1500 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

23 ม.ค. 60 - 28 ก.พ. 60
06 มี.ค. 60

21 - 24 พ.ค. 60
สถานที่จัดกิจกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
จัดโดย
ชุมนุมเคมีสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Related Content