Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายอบรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ 37
15 พ.ย. 62
545 views
Favorite
Shares
0
May
25
Event Date
25 - 29 พ.ค. 60
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
32 คน
Image
People
05 ม.ค. 60 - 30 มี.ค. 60
30
Image
Register
650 บาท
Image
Expense

โครงการค่ายอบรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ 37 ตอน Save Our Sea Keep Our Lives
เชิญชวนน้อง ๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4 - ม. 6) ไม่จำกัดแผนการเรียนและมีอายุไม่เกิน 20 ปี 
มาร่วมสนุกกับกิจกรรมดี ๆ จากพี่ ๆ ชมรมพิทักษ์ทะเล ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล  ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของทะเล 
และตระหนักถึงสภาพปัญหาของทะเลไทยในปัจจุบัน และกิจกรรมดี ๆ จากพี่ ๆ ค่ายอีกมากมาย

ส่งเอกสารการสมัครมาได้ที่ ชั้น 3 อาคารคลุ้มวัชโรบล ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (วงเล็บมุมซองว่า "ใบสมัครค่ายอบรมความรู้วิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ 37")

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
พี่หนึ่ง : 088-377-7248 
พี่ก็อปปี้: 098-909-5619 
พี่ปัด: 083-813-6456

วันจัดกิจกรรม
• 25 - 29 พ.ค. 2560
• ค้างคืน
จำนวนรับ
32 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
650 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

05 ม.ค. 60 - 30 มี.ค. 60
01 เม.ย. 60

25 - 29 พ.ค. 60
สถานที่จัดกิจกรรม
ณ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย จังหวัดชลบุรี
จัดโดย
ชมรมพิทักษ์ทะเล ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Related Content