Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
โครงการค่ายเยาวชนสู่วศิวกรรมเคมี ChemChem E. Camp #11
15 พ.ย. 62
818 views
Favorite
Shares
0
Mar
17
Event Date
17 - 19 มี.ค. 60
มหาวิทยาลัยมหิดล
120 คน
Image
People
11 ม.ค. 60 - 15 ก.พ. 60
30
Image
Register
850 บาท
Image
Expense

น้อง ๆ คนไหนที่กำลังสงสัยว่า "วิศวกรรมเคมี คืออะไร ต่างจากวิทยาศาสตร์เคมีตรงไหน และเคมอีคาร์คืออะไร?" 
มาร่วมกันหาคำตอบพร้อม ๆ กันได้ที่ Chem E. Camp #11  "One Chance for One Change ก้าวเปลี่ยนฝันสู่วิศวกรรมเคมี"
รับรองความสนุก ความมันส์ และเฮฮาในแบบวิศวกรรมเคมีที่มาพร้อมกับความรู้ แล้วพบกันนะ

รับสมัครน้อง ๆ ม. ปลาย สายวิทย์-คณิต

ส่งเอกสารการสมัครมาได้ที่  "โครงการค่ายเยาวชนสู่วิศวกรรมเคมีChem E. Camp ครั้งที่ 11"
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4
ตําบลศาลายาอําเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม 73170 หรือ ทาง E-mail : chem.e.camp.mahidol@gmail.com

วันจัดกิจกรรม
• 17 - 19 มี.ค. 2560
• ค้างคืน
จำนวนรับ
120 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
850 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

11 ม.ค. 60 - 15 ก.พ. 60
22 ก.พ. 60

17 - 19 มี.ค. 60
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดโดย
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Related Content