Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายวิศวะเหลาดินสอ ครั้งที่ 13
20 พ.ย. 62
1K views
Favorite
Shares
0
Apr
07
Event Date
07 - 09 เม.ย. 60
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
200 คน
Image
People
15 ม.ค. 60 - 15 ก.พ. 60
30
Image
Register
450 บาท
Image
Expense

ค่ายวิศวะเหลาดินสอ ครั้งที่ 13 จัดขึ้นเพื่อให้น้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้มีโอกาสทำความรู้จักกับวิชาชีพ
“วิศวกร” และ วิธีการเรียนของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ น้อง ๆ จะได้ฝึกหัด โดยใช้เครื่องมือจริง ได้สัมผัสถึงการใช้ชีวิตของนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย รับฟังการแนะแนวเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนันทนาการ ซึ่งจะทำให้น้อง ๆ ได้รับความรู้และสนุกสนานไปกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่พี่ ๆ ชาววิศวะได้จัดไว้ให้อย่างแนนอน

ส่งเอกสารการสมัครมาได้ที่ ค่ายวศิวะเหลาดินสอครั้งที่ 13 คณะกรรมการนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 99 หมู่18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

วันจัดกิจกรรม
• 07 - 09 เม.ย. 2560
• ค้างคืน
จำนวนรับ
200 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
450 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

15 ม.ค. 60 - 15 ก.พ. 60
21 ก.พ. 60

07 - 09 เม.ย. 60
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
จัดโดย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Related Content