Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายกำยำ ครั้งที่ 4 (GUMYUM Vol.4)
27 พ.ย. 63
348 views
Favorite
Shares
0
Nov
14
Event Date
14 - 15 พ.ย. 63
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
100 คน
Image
People
12 ต.ค. 63 - 01 พ.ย. 63
30
Image
Register
200 บาท
Image
Expense

เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่มีความสนใจในด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬาว่าเรียนอย่างไร สอบเข้าได้อย่างไร เรียนแล้วจะประกอบอาชีพอะไร เตรียมพบกับความรู้ในการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกาย กิจกรรมสนุก ๆ ได้ทำความรู้จักกับเพื่อนๆและ พี่ค่ายที่น่ารัก แล้วจะรู้ว่า วิทย์กี มีอะไรมากกว่าที่คุณคิด

วันจัดกิจกรรม
• 14 - 15 พ.ย. 2563
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
100 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
200 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

12 ต.ค. 63 - 01 พ.ย. 63
05 พ.ย. 63

14 - 15 พ.ย. 63
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดโดย
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Related Content