Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายวิศวะไฟฟ้า E-CAMP 2020
27 พ.ย. 63
266 views
Favorite
Shares
0
Dec
26
Event Date
26 - 29 ธ.ค. 63
มหาวิทยาลัยมหิดล
60 คน
Image
People
04 ต.ค. 63 - 31 ต.ค. 63
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

ค่ายสำหรับน้อง ๆ มัธยมศึกษาตอนต้น โดยความร่วมมือกันของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(NECTEC) และ ชมรม ELECTRONICS คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันจัดค่ายที่จะทำให้น้อง ๆ ได้รู้จักกับวิศวะไฟฟ้ามากขึ้นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ อีกทั้งประสบการณ์มากมายจากพี่ ๆ วิศวะมหิดลและยังได้รู้จักกับเพื่อนใหม่

เงื่อนไข
รับสมัครเป็นทีม ทีมละ 2 คน จากโรงเรียนและระดับชั้นเดียวกัน
สำหรับน้อง ม.1 ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน(อาจารย์ 1 ท่านสามารถเป็นที่ปรึกษาได้มากกว่า 1 ทีม)
น้อง ม.2-3 ไม่จำเป็นต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา

วันจัดกิจกรรม
• 26 - 29 ธ.ค. 2563
• ค้างคืน
จำนวนรับ
60 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

04 - 31 ต.ค. 63
12 ธ.ค. 63

26 - 29 ธ.ค. 63
สถานที่จัดกิจกรรม
อาคาร1(ตึกขาว) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดโดย
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(NECTEC) และ ชมรม ELECTRONICS คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Related Content