Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
DENT SUT OPEN HOUSE 2020
24 พ.ย. 63
376 views
Favorite
Shares
0
Nov
21
Event Date
21 พ.ย. 63
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
50 คน
Image
People
14 ก.ย. 63 - 30 ก.ย. 63
30
Image
Register
150 บาท
Image
Expense

ปีนี้มาพบกันในธีม “ Into the dental planet “ พี่ๆจะพาน้องๆมาร่วมท่องจักรวาล’ค้นหาตัวเอง’ ทำความรู้จักกับหลักสูตรสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สัมผัสชีวิตนักศึกษาทันตแพทย์อย่างใกล้ชิด แถมได้ลงมือปฎิบัติจริง! และภายในงานยังมีกิจกรรมพิเศษอีกมากมาย....ให้น้องๆร่วมสนุกและเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน อาทิ Talkshow,แลปทันตกรรม,เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ (Gross anatomy) 

วันจัดกิจกรรม
21 พ.ย. 2563
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
50 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
150 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

14 - 30 ก.ย. 63
11 ต.ค. 63

21 พ.ย. 63
สถานที่จัดกิจกรรม
อาคารเทพรัตนวิทยรักษ์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จัดโดย
สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Related Content