Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายอยากเป็นหมอฟัน ครั้งที่ 21
22 ก.ย. 63
187 views
Favorite
Shares
0
Feb
06
Event Date
06 - 07 ก.พ. 64
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
60 คน
Image
People
19 ก.ย. 63 - 04 ต.ค. 63
30
Image
Register
300 บาท
Image
Expense

ค่ายที่จะแนะนำการศึกษาต่อด้านทันตแพทยศาสตร์สำหรับน้อง ๆ ม.ปลาย สายวิทย์-คณิต น้อง ๆ จะได้รู้จักวิธีการสอบเข้า การเรียนและบรรยากาศในคณะ จะได้เรียนรู้ว่ากว่าจะเป็นทันตแพทย์ต้องผ่านอะไรบ้าง ? ต้องเรียนหนักแค่ไหน ? ตัวเองจะเหมาะกับคณะนี้หรือเปล่า ?

โดยรูปแบบกิจกรรมในครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบได้แก่
1. ONLINE กิจกรรม Live แนะแนวชีวิตการเรียนในคณะฯ และการทำงานในสายวิชาชีพทันตแพทย์ ผ่านช่องทางเพจ ค่ายอยากเป็นหมอฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยจะจัดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม 2564
2. ON-GROUND กิจกรรมฐานรูปแบบและเนื้อหาการเรียนในคณะฯ เป็นเวลา 2 วัน* ในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2564 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยจะมีการคัดเลือกน้อง ๆ ที่จะมีสิทธิ์มาร่วมกิจกรรม ON-GROUND จากการทำข้อสอบคัดเลือก

เริ่มทำข้อสอบ(ออนไลน์) ได้ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน - 4 ตุลาคม 2563
ประกาศผลวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
*หมายเหตุ : ไม่มีการค้างแรมที่คณะ

วันจัดกิจกรรม
• 06 - 07 ก.พ. 2564
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
60 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
300 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

19 ก.ย. 63 - 04 ต.ค. 63
11 พ.ย. 63

06 - 07 ก.พ. 64
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดโดย
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Related Content