Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
โครงการ Global Company Visit Program ครั้งที่ 64
22 ก.ย. 63
94 views
Favorite
Shares
0
Sep
23
Event Date
23 ก.ย. 63
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
50 คน
Image
People
11 ก.ย. 63 - 17 ก.ย. 63
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

กิจกรรมดีๆ ที่น้องๆ ทุกสายไม่ควรพลาด!! “วางเส้นทาง สู่เป้าหมายสายอาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว ยุค New Normal” ขอเชิญชวนน้อง ๆ มอปลายและน้อง ๆ สายอาชีพ มาร่วมค้นหาคำตอบของอนาคตกับอาชีพด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวหลังวิกฤต Covid 19 เรียนรู้งานอย่างมืออาชีพและมาร่วมเปิดประสบการณ์การเรียนและการฝึกงานสุด Cool จากรุ่นพี่พร้อมเคล็ดลับการได้งานทำตั้งแต่ช่วงการฝึกงาน นอกจากนี้ยังมี Workshop ทดลองปฏิบัติจริงกับห้องปฏิบัติการ Hospitality Lab จากผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมแสนสนุกเสริมสร้างความเข้าใจผ่านการปฏิบัติและลงมือทำจริง

วันจัดกิจกรรม
23 ก.ย. 2563
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
50 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

11 - 17 ก.ย. 63
19 ก.ย. 63

23 ก.ย. 63
สถานที่จัดกิจกรรม
Convention Hall 3-4 ชั้น 3 อาคารหอประชุม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
จัดโดย
สาขาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
Related Content