Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายสานฝันปั้นสื่อ ครั้งที่ 7
22 ก.ย. 63
230 views
Favorite
Shares
0
Nov
18
Event Date
18 - 20 พ.ย. 63
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
120 คน
Image
People
06 ก.ย. 63 - 16 ก.ย. 63
30
Image
Register
700 บาท
Image
Expense

ประตูแห่งอาณาจักรนก เปิดประตูต้อนรับนกน้อยอีกครั้ง!  "Welcome to the MC CMU CAMP  7 th" ถึงเวลาของน้อง ๆ ผู้มีฝัน ที่เคยแอบฝัน พร้อมที่จะออกมาโบยบินตามความฝันกับพวกเราหรือยัง กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้านการสื่อสารมวลชนและนิเทศศาสตร์รวมทั้งให้นักเรียนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องการศึกษาต่อ ได้เข้ามาค้นหาตัวตนของตัวเองผ่านกิจกรรมจากทางค่าย

 

วันจัดกิจกรรม
• 18 - 20 พ.ย. 2563
• ค้างคืน
จำนวนรับ
120 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
700 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

06 - 16 ก.ย. 63
30 ก.ย. 63

18 - 20 พ.ย. 63
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดโดย
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Related Content