Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่าย ROAD TO ACTUARY ครั้งที่ 3
22 ก.ย. 63
233 views
Favorite
Shares
0
Oct
17
Event Date
17 - 18 ต.ค. 63
มหาวิทยาลัยมหิดล
200 คน
Image
People
03 ก.ย. 63 - 10 ต.ค. 63
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

ถึงแม้ที่ผ่านมา เราจะได้ประสบปัญหากับสถานการณ์โควิดแต่พวกเราพี่ ๆ นักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ประกันภัยมหาวิทยาลัยมหิดลก็มุ่งมั่นที่จะจัดค่ายนี้ขึ้น เพื่อให้น้อง ๆ ได้รู้จักกับสายอาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัย เพื่อให้มีความพร้อมในการสอบเข้า และเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้อง ๆ หลาย ๆ คน ซึ่งในค่ายนี้น้อง ๆ จะได้รับทั้งประสบการณ์ และความรู้ เกี่ยวกับอาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัยและที่สำคัญในค่ายนี้จะมีการจำลองการสอบเข้าด้วยข้อสอบที่พี่ ๆ ได้จัดเตรียมไว้ให้โดยเฉพาะ เพื่อให้น้อง ๆ ได้รู้ถึงแนวข้อสอบและนำไปพัฒนาตัวเองกัน

วันจัดกิจกรรม
• 17 - 18 ต.ค. 2563
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
200 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม

03 ก.ย. 63 - 10 ต.ค. 63
17 - 18 ต.ค. 63
สถานที่จัดกิจกรรม
ค่ายออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting
จัดโดย
สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Related Content