Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
โครงการ PIM Young Creative Program ครั้งที่ 230
22 ก.ย. 63
307 views
Favorite
Shares
0
Sep
27
Event Date
27 ก.ย. 63
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
50 คน
Image
People
03 ก.ย. 63 - 18 ก.ย. 63
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

กิจกรรมอบรมออนไลน์ดี๊ ดี สำหรับน้อง ๆ ม.ปลาย (มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 และ 6) สายศิลป์-ภาษาจีน มาเตรียมพร้อมติวข้อสอบ PAT 7.4 How To ทำอย่างไรให้ได้ PATจีน 300+ มาร่วมเรียนรู้เทคนิค พร้อมทบทวนความรู้ไวยากรณ์จีน ท่องคำศัพท์ที่ออกสอบบ่อย ๆ พร้อมฝึกทำแบบฝึกหัดและเฉลยข้อสอบ โดยเหล่าซือ หลี่ ซิง เว้ย

วันจัดกิจกรรม
27 ก.ย. 2563
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
50 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.5-6)
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

03 - 18 ก.ย. 63
21 ก.ย. 63

27 ก.ย. 63
สถานที่จัดกิจกรรม
อบรมออนไลน์ฟรีผ่านโปรแกรม True VROOM
จัดโดย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
Related Content