Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายเยาวชนรัฐศาสตร์ รักประชาธิปไตย ครั้งที่11
22 ก.ย. 63
169 views
Favorite
Shares
0
Oct
09
Event Date
09 - 11 ต.ค. 63
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
50 คน
Image
People
29 ส.ค. 63 - 04 ก.ย. 63
30
Image
Register
500 บาท
Image
Expense

"11.11 ความปราถนาของเยาวชนรุ่นใหม่" มาเรียนรู้ผ่านกิจกรรมแสนสนุก เพื่อฉีกกรอบความคิดพิชิตฝัน ภายในค่ายพบกับ
- กิจกรรม Walk Rally สำรวจและสัมผัสรั้วม่วง มช.
- กิจกรรม Simulation จำลองสถานการณ์ประชาธิปไตยเพื่อเสริมสร้างทักษะและความกล้าแสดงออกและฝึกการคิดวิเคราะห์ วิพากย์ วิจารณ์

วันจัดกิจกรรม
• 09 - 11 ต.ค. 2563
• ค้างคืน
จำนวนรับ
50 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
500 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

29 ส.ค. 63 - 04 ก.ย. 63
16 ก.ย. 63

09 - 11 ต.ค. 63
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดโดย
ชมรมวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Related Content