Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
โครงการ Global Company Visit Program ครั้งที่ 62
22 ก.ย. 63
250 views
Favorite
Shares
0
Oct
17
Event Date
17 ต.ค. 63
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
40 คน
Image
People
26 ส.ค. 63 - 08 ต.ค. 63
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

"สร้างนักโลจีสติกส์สายพันธ์ใหม่ในยุค New Normal ด้วย Digital Logistics and Real time supply chain" ร่วมเจาะลึกการทำงานในอุตสาหกรรม Digital Logistics พร้อมลงมือปฏิบัติจริงเกี่ยวกับนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจโลจิสติกส์ผ่านโปรแกรมจำลอง และรับฟังบรรยายพิเศษเกี่ยวกับทิศทางของโลจิสติกส์ยุคใหม่ รวมถึงแชร์ประสบการณ์จากพี่ ๆ คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง พีไอเอ็ม

วันจัดกิจกรรม
17 ต.ค. 2563
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
40 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
• กำลังศึกษาระดับปวช. หรือ ปวส.
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

26 ส.ค. 63 - 08 ต.ค. 63
09 ต.ค. 63

17 ต.ค. 63
สถานที่จัดกิจกรรม
ห้องปฏิบัติการกลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ การแต่งกาย : ชุดพละศึกษาของโรงเรียนตนเอง พร้อมสวมหน้ากากอนามัย
จัดโดย
คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
Related Content