Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
22 ก.ย. 63
399 views
Favorite
Shares
0
Aug
28
Event Date
28 - 30 ส.ค. 63
มหาวิทยาลัยศิลปากร
250 คน
Image
People
03 ส.ค. 63 - 21 ส.ค. 63
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

เปิดรับสมัครน้อง ๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ ม.5 และ ม.6 ที่มีเกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป (เน้นกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) และมีความสนใจเข้าร่วมโครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากรของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าที่กำลังค้นหาตัวเอง ค้นหาอาชีพหรือ ค้นหาอนาคต เรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมีพี่ ๆ และคณาจารย์คอยให้คำแนะนำ 

วันจัดกิจกรรม
• 28 - 30 ส.ค. 2563
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
250 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.5-6)
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม

03 - 21 ส.ค. 63
28 - 30 ส.ค. 63
สถานที่จัดกิจกรรม
ONLINE ผ่านโปรแกรม ZOOM
จัดโดย
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
Related Content