Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Innovator Journey Workshop 【The Series】
23 ก.ย. 63
228 views
Favorite
Shares
0
Aug
29
Event Date
29 ส.ค. 63
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
50 คน
Image
People
03 ส.ค. 63 - 25 ส.ค. 63
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

ชวนน้องมาลองเป็นนักพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมกับ Innovator Journey Workshop 【The Series】Workshop สร้างทักษะของนวัตกรรุ่นเยาว์ (Innovators)กับกิจกรรมพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมแบบเข้าใจง่าย ที่ช่วยสร้างทักษะและประสบการณ์การเดินทางของ Innovators

เปิดรับสมัครแล้วสำหรับ Workshop 1 "ธุรกิจนวัตกรรมกับบอร์ดเกม"

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563
【รอบที่ ①】เวลา 09.30 – 12.30 น.
【รอบที่ ②】เวลา 13.30 – 16.30 น.

*** เลือกเพียง 1 รอบเท่านั้น จำนวนจำกัดรอบละ 25 คน***

วันจัดกิจกรรม
29 ส.ค. 2563
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
50 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
• กำลังศึกษาระดับปวช. หรือ ปวส.
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม

03 - 25 ส.ค. 63
29 ส.ค. 63
สถานที่จัดกิจกรรม
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
จัดโดย
สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Related Content