Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
โครงการ PIM Young Creative Program ครั้งที่ 225
23 ก.ย. 63
254 views
Favorite
Shares
0
Aug
16
Event Date
16 ส.ค. 63
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
40 คน
Image
People
26 ก.ค. 63 - 05 ส.ค. 63
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

“The New normal and New Gen Change for Real Estate and Property Business ปั้นนักบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์รุ่นใหม่ในยุค New Normal” 

น้อง ๆ เคยสงสัยหรือไม่ ว่าอาชีพ “นักบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์” เขาทำอะไรกัน แล้วทำอย่างไรจึงจะเรียกได้ว่าเป็นนักบริหารจัดการมืออาชีพที่มีคุณภาพและมาตรฐาน “นักบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์” เป็นอาชีพที่ต้องมีความเข้าใจในด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเพิ่มพูนทักษะในการบริหารจัดการหลากหลายแขนง ไม่ว่าจะเป็น คอนโด หมูบ้าน พื้นที่เช่า และพื้นที่อีกมากมาย ลองมาเรียนรู้และทำความรู้จักอาชีพนี้ผ่านโครงการ YCP พร้อมรับฟังแนวทางในการประกอบอาชีพ และค้นหาแรงบันดาลใจจากผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอาคารผู้มากด้วยประสบการณ์

วันจัดกิจกรรม
16 ส.ค. 2563
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
40 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

26 ก.ค. 63 - 05 ส.ค. 63
07 ส.ค. 63

16 ส.ค. 63
สถานที่จัดกิจกรรม
ออนไลน์ผ่าน TrueVRoom
จัดโดย
สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอาคาร คณะวิทยาการจัดการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
Related Content