Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
โครงการ Global Company Visit Program ครั้งที่ 60
08 ส.ค. 63
373 views
Favorite
Shares
0
Jul
25
Event Date
25 ก.ค. 63
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
40 คน
Image
People
10 ก.ค. 63 - 17 ก.ค. 63
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

อบรมออนไลน์สำหรับน้อง ๆ ม.ปลาย สายศิลป์-ภาษาจีน 

ภาษาจีน “ความสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม” มาปลุกพลังเรียนรู้ภาษาจีน และการนำภาษาจีนไปต่อยอดการทำธุรกิจกับแดนมังกร ในโครงการ Global Company Visit Program ครั้งที่ 60 ตอน “ทะลุกำแพงภาษา ปลุกไฟเรียนรู้ภาษาจีน สู่การทำธุรกิจกับแดนมังกร” กับ Poppy Yang Laoshi เจ้าของ Youtube Chanel “Poppy Yang” ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 1 แสนคน 

วันจัดกิจกรรม
25 ก.ค. 2563
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
40 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

10 - 17 ก.ค. 63
20 ก.ค. 63

25 ก.ค. 63
สถานที่จัดกิจกรรม
Live Training ผ่านโปรแกรม True VRoom
จัดโดย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
Related Content