Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 12
08 ส.ค. 63
188 views
Favorite
Shares
0
Jul
29
Event Date
29 ก.ค. 63 - 02 ส.ค. 63
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ไม่ระบุ
Image
People
25 มิ.ย. 63 - 15 ก.ค. 63
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

ค่ายออนไลน์ ครั้งแรกของ CS Camp! เชิญชวนน้องชั้นมัธยศึกษา ปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต หรือศิลป์-คำนวณ ที่มีความสนใจทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ มาพบกับค่ายที่น้อง ๆ จะได้ปลดล็อคสมองแบบ 200% โดยการนำทักษะในการเขียนโปรแกรมมาใช้ในการแก้ปัญหา ผ่าน อุปกรณ์ที่มีชื่อว่า Micro bit โดยนำหลัก STEM มาใช้ในการเรียนรู้ เป็นเวลา 5 วัน รวมทั้งสิ้น 20 ชั่วโมง ค่ายครั้งนี้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

วันจัดกิจกรรม
• 29 ก.ค. 2563 - 02 ส.ค. 2563
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

25 มิ.ย. 63 - 15 ก.ค. 63
24 ก.ค. 63

29 ก.ค. 63 - 02 ส.ค. 63
สถานที่จัดกิจกรรม
ค่ายออนไลน์
จัดโดย
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Related Content