Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
โครงการ Global Company Visit Program (Online) ครั้งที่ 56
15 ก.ค. 63
212 views
Favorite
Shares
0
Jul
12
Event Date
12 ก.ค. 63
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
30 คน
Image
People
01 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

“English with Gen-Z ปลุกความคิด พิชิตฝัน กับสายอาชีพนักบริการและการโรงแรม” เพราะสายงานอาชีพการบริการและการโรงแรมต้องเจอผู้คนที่หลากหลาย แต่อย่างไรในยุค New Normal นี้ ยังต้องการผู้นำรุ่นใหม่ Gen-Z ที่พร้อมจะพัฒนาก้าวไปข้างหน้า มาร่วมเรียนรู้หัวใจในการบริการผ่านสถานการณ์จำลองในฉบับภาษาอังกฤษที่น้องๆ จะได้รับทั้งคลังคำศัพท์ สำนวนที่เหมาะสม และที่สำคัญ “ภาษาอังกฤษ” จะไม่ปิดกั้นโอกาสของเราอีกต่อไป

วันจัดกิจกรรม
12 ก.ค. 2563
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
30 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

01 - 21 มิ.ย. 63
26 มิ.ย. 63

12 ก.ค. 63
สถานที่จัดกิจกรรม
เรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM
จัดโดย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
Related Content