Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
PIM Young Creative Program ครั้งที่ 218
15 ก.ค. 63
205 views
Favorite
Shares
0
Jun
16
Event Date
16 มิ.ย. 63
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
40 คน
Image
People
25 พ.ค. 63 - 09 มิ.ย. 63
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

อบรมออนไลน์ สำหรับน้องๆ สายวิศวกรอุตสาหการ มาร่วมเรียนรู้และวางแผนอนาคตเพื่อเตรียมตัวเป็นวิศวกรอุตสาหการ ผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นวิศวกรที่เป็นที่ต้องการมากในตลาดแรงงานแห่งโลกอนาคต เนื่องจากเป็นสายงานมีทักษะพิเศษที่เรียกว่า Multi-skill ในโครงการ PIM Young Creative Program ครั้งที่ 218 ตอน “Industrial Engineering in the era of industry 4.0 เปิดโลกวิศวกรรมอุตสาหการหัวใจของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุค 4.0” อบรมฟรี ! มีเกียรติบัตร ผ่านโปรแกรม True VROOM

 

วันจัดกิจกรรม
16 มิ.ย. 2563
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
40 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

25 พ.ค. 63 - 09 มิ.ย. 63
11 มิ.ย. 63

16 มิ.ย. 63
สถานที่จัดกิจกรรม
โปรแกรม True VROOM
จัดโดย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
Related Content