Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่าย The GeoScience Camp 11
29 พ.ค. 63
685 views
Favorite
Shares
0
May
22
Event Date
22 - 25 พ.ค. 63
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
30 คน
Image
People
01 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

กลับมาอีกครั้ง กับการเปิดประสบการณ์ธรณีวิทยากับเชฟรอน เชิญชวน นักเรียนชั้น ม.5 และ ม.6  สายวิทยาศาสตร์  เกรดเฉลี่ยสะสม 3.0 ขึ้นไปที่มีความสนใจด้านธรณีวิทยาเป็นพิเศษ ช่างสังเกต มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม มาร่วมเรียนรู้ ไขความลับของธรณีวิทยาไปกับเรา

วันจัดกิจกรรม
• 22 - 25 พ.ค. 2563
• ค้างคืน
จำนวนรับ
30 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.5-6)
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม

01 - 31 มี.ค. 63
22 - 25 พ.ค. 63
สถานที่จัดกิจกรรม
ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดโดย
ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Related Content