Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายวิศวบริการ ครั้งที่ 31 (Engineering Service #31)
07 มิ.ย. 63
578 views
Favorite
Shares
0
May
19
Event Date
19 พ.ค. 63 - 11 มิ.ย. 63
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
300 คน
Image
People
15 มี.ค. 63 - 10 เม.ย. 63
30
Image
Register
400 บาท
Image
Expense

สำหรับน้อง ๆ ที่จบการศึกษาชั้นม.6 หรือเทียบเท่า ที่กำลังจะเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ค่ายที่จะเตรียมความพร้อมของน้อง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียน ในวิชา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และ เคมี และการใช้ชีวิตในรั้วมหาลัย มาร่วมสร้างความทรงจำดี ๆ ก่อนเข้ามหาลัยไปด้วยกันใน “ค่ายวิศวบริการ”

วันจัดกิจกรรม
• 19 พ.ค. 2563 - 11 มิ.ย. 2563
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
300 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
ค่าใช้จ่าย
400 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

15 มี.ค. 63 - 10 เม.ย. 63
11 เม.ย. 63

19 พ.ค. 63 - 11 มิ.ย. 63
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
จัดโดย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
Related Content