Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่าย Junior-Environmental Engineering Camp ครั้งที่ 9
07 มิ.ย. 63
618 views
Favorite
Shares
0
Jun
03
Event Date
03 - 06 มิ.ย. 63
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
60 คน
Image
People
17 ก.พ. 63 - 01 เม.ย. 63
30
Image
Register
450 บาท
Image
Expense

เชิญชวนน้อง ๆ ชั้น ม.ปลาย สายวิย์-คณิต ที่มีความสนใจด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มาร่วมเปิดประสบการณ์ สัมผัสบรรยากาศการเรียนรู้ และลงมือปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งกิจกรรมสนุก ๆ ที่พี่ ๆ เตรียมไว้ให้อีกมากมาย

วันจัดกิจกรรม
• 03 - 06 มิ.ย. 2563
• ค้างคืน
จำนวนรับ
60 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
450 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

17 ก.พ. 63 - 01 เม.ย. 63
08 เม.ย. 63

03 - 06 มิ.ย. 63
สถานที่จัดกิจกรรม
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จัดโดย
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Related Content