Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
PETRO SUMMER CAMP 2020
07 มิ.ย. 63
453 views
Favorite
Shares
0
Apr
22
Event Date
22 - 24 เม.ย. 63
มหาวิทยาลัยศิลปากร
120 คน
Image
People
17 ก.พ. 63 - 31 มี.ค. 63
30
Image
Register
1280 บาท
Image
Expense

สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังจะขึ้นชั้น ม.5-ม.6 ในปีกาศึกษา 2563 ที่ต้องการประสบการณ์ทางด้าน "ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ " เราจัดเต็มที่ทั้งสาระ ความรู้ ความบันเทิง ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยกับรุ่นพี่ ได้ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ในโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำทางด้านปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ได้ฝึกทดลองจริงในห้องปฏิบัติการ เรียกได้ว่ามีให้ครบ จบในค่ายเดียว 

วันจัดกิจกรรม
• 22 - 24 เม.ย. 2563
• ค้างคืน
จำนวนรับ
120 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.5-6)
ค่าใช้จ่าย
1280 บาท
(1200 จ่ายตอนสมัคร / 80 จ่ายวันเข้าร่วมกิจกรรม)
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

17 ก.พ. 63 - 31 มี.ค. 63
03 เม.ย. 63

22 - 24 เม.ย. 63
สถานที่จัดกิจกรรม
ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
จัดโดย
ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
Related Content