Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่าย VET CAMP ครั้งที่ 41
07 มิ.ย. 63
403 views
Favorite
Shares
0
Jun
13
Event Date
13 - 19 มิ.ย. 63
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
25 คน
Image
People
16 ก.พ. 63 - 22 มี.ค. 63
30
Image
Register
1600 บาท
Image
Expense

รับสมัครน้อง ๆ ชั้นมัธยมปลาย “ทุกสายการเรียน” หรือเทียบเท่า และน้อง ๆ สายอาชีพ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของค่ายของเรา ค่ายที่จะพาน้อง ๆ ไป "ท่องเที่ยว" กันในเชิงอนุรักษ์ โดยจะมีการสอดแทรกความรู้ แนวคิดต่าง ๆ จากพี่ ๆ ที่มีประสบการณ์ ให้น้อง ๆ ดื่มด่ำสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติแบบสุดขีด

วันจัดกิจกรรม
• 13 - 19 มิ.ย. 2563
• ค้างคืน
จำนวนรับ
25 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
• กำลังศึกษาระดับปวช.
ค่าใช้จ่าย
1600 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

16 ก.พ. 63 - 22 มี.ค. 63
31 มี.ค. 63

13 - 19 มิ.ย. 63
สถานที่จัดกิจกรรม
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว-ศาลาพรม จังหวัดชัยภูมิ
จัดโดย
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Related Content