Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายสู่รั้วหมอยา ครั้งที่ 17
02 มิ.ย. 63
437 views
Favorite
Shares
0
May
06
Event Date
06 - 09 พ.ค. 63
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
120 คน
Image
People
07 ก.พ. 63 - 16 มี.ค. 63
30
Image
Register
1250 บาท
Image
Expense

ค่ายนี้คืออะไร? ค่ายนี้…จะเป็นค่ายที่ทำให้น้องๆได้ร่วมค้นหาตัวตนว่า "คณะเภสัชศาสตร์ คือ คณะที่ใช่สำหรับเราหรือเปล่า"ภายในค่ายน้องๆจะได้เรียนรู้ชีวิตการเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ม.อ. ว่ากว่าจะไปเป็นเภสัชกรได้นั้นต้องผ่านอะไรบ้าง ได้เข้ามาสัมผัสห้องเรียน ห้อง Lab จริง ๆ ที่พี่ ๆ ทุกคนใช้เรียน พร้อมทั้งมีกิจกรรมสนุกๆที่เตรียมไว้ให้อีกมากมาย โอกาสดี ๆ แบบนี้ หนึ่งปีมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้น! 

วันจัดกิจกรรม
• 06 - 09 พ.ค. 2563
• ค้างคืน
จำนวนรับ
120 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษา(ม.3-6)
ค่าใช้จ่าย
1250 บาท
(ค่าสมัคร 50 บาท / ค่ายืนยันสิทธิ์ 1200 บาท * จ่ายหลังประกาศผลการคัดเลือก)
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

07 ก.พ. 63 - 16 มี.ค. 63
24 มี.ค. 63

06 - 09 พ.ค. 63
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จัดโดย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Related Content