Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Vet Camp 16th - Road to Vet Galaxy
07 มิ.ย. 63
257 views
Favorite
Shares
0
Apr
03
Event Date
03 - 05 เม.ย. 63
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
60 คน
Image
People
06 ก.พ. 63 - 13 มี.ค. 63
30
Image
Register
750 บาท
Image
Expense

ค่ายที่ทุกคนรอคอย เชิญชวนนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 - 6 ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์ทั่วประเทศ เตรียมออกเดินทางสำรวจโลกแห่งสัตวแพทย์ และพบกับกิจกรรมมากมายที่หาไม่ได้จากในห้องเรียนจากพี่ ๆ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอด 3 วัน 2 คืน น้องๆจะได้รับประสบการณ์ ความสนุกสนานและความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับวิชาชีพสัตวแพทย์ เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเรียนต่อในระดับชั้นอุดมศึกษา 

วันจัดกิจกรรม
• 03 - 05 เม.ย. 2563
• ค้างคืน
จำนวนรับ
60 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
750 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

06 ก.พ. 63 - 13 มี.ค. 63
16 มี.ค. 63

03 - 05 เม.ย. 63
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
จัดโดย
สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
Related Content