Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่าย วิศบิน
02 มิ.ย. 63
234 views
Favorite
Shares
0
Apr
02
Event Date
02 - 03 เม.ย. 63
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
40 คน
Image
People
24 ก.พ. 63 - 01 เม.ย. 63
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

ค่ายเตรียมความพร้อมสู่สาขาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์  ภายใต้โครงการ 60 ปี พระจอมเกล้าลาดกระบัง ไร้ขีดจำกัด  KMITL 60th :GO BEYOND THE LIMIT รับสมัครผู้สนใจที่มีอายุตั้งแต่ 16 – 21 ปี น้องๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน, การควบคุมการจราจรทางอากาศ, การบริหารงานซ่อมบำรุงอากาศยาน ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ที่ขับเคลื่อนกลไกเศรษฐกิจเพื่ออนาคตในสาขานวัตกรรมทางการบิน

วันจัดกิจกรรม
• 02 - 03 เม.ย. 2563
• ค้างคืน
จำนวนรับ
40 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• อายุตั้งแต่ 16 – 21 ปี
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม

24 ก.พ. 63 - 01 เม.ย. 63
02 - 03 เม.ย. 63
สถานที่จัดกิจกรรม
วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและสนามบิน Best Ocean
จัดโดย
วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Related Content