Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่าย Comcamp ครั้งที่ 32
02 มิ.ย. 63
400 views
Favorite
Shares
0
Apr
11
Event Date
11 - 15 เม.ย. 63
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
100 คน
Image
People
10 ก.พ. 63 - 09 มี.ค. 63
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

ขอเชิญชวนน้อง ๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย สายการเรียนวิทยาศาสตร์และน้อง ๆ เตรียมวิศวกรรมที่มีความสนใจเกี่ยวกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน Comcamp#32 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ว่าวิศวะคอมทำอะไรกัน? สนุกไหม? แล้วเสน่ห์ของวิศวะคอมคืออะไรกันนะ? ***ค่ายนี้ ฟรี!!! ตลอดค่าย*** 

วันจัดกิจกรรม
• 11 - 15 เม.ย. 2563
• ค้างคืน
จำนวนรับ
100 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

10 ก.พ. 63 - 09 มี.ค. 63
25 มี.ค. 63

11 - 15 เม.ย. 63
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จัดโดย
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Related Content